Vertrouwenspersoon

Als externe vertrouwenspersoon behartig ik de belangen van medewerkers. Ik bied een luisterend oor en adviseer waar nodig. Hiermee ondersteun ik jouw organisatie in het bieden van een veilige werkomgeving voor alle medewerkers.

Ongewenste omgangsvormen

Als vertrouwenspersoon vang ik de medewerker op en kan eerste aanspreekpunt zijn wanneer een medewerker ongewenste omgangsvormen ervaart op het werk. Ik luister en begeleid de melder op onderwerpen als discriminatie, intimidatie, agressie, pesten, seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag bij conflicten.

Opvolgende acties kunnen zijn:

  • doorverwijzen naar professionele hulpverleners en juridisch adviseurs, wanneer de melding mijn rol van vertrouwenspersoon overstijgt of andere zaken betreft dan ongewenste omgangsvormen of misstanden;
  • begeleiden en ondersteunen van de melder in een formeel traject (gang naar de klachtencommissie). Als vertrouwenspersoon ben ik inhoudelijk niet bij de klachtenprocedure betrokken, maar aanwezig voor eventuele nazorg aan de melder en zorgen dat de klacht goed is afgehandeld.

Bij integriteitsmeldingen, indien de melder zijn identiteit niet bekend wil maken, kan ik als vertrouwenspersoon een melding doen bij het management.

Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie

Ik zorg dat ik als vertrouwenspersoon bekend ben binnen de organisatie. Door middel van een kennissessie aan medewerkers kom ik vertellen over ongewenste omgangsvormen, integriteit op het werk en de rol van de vertrouwenspersoon.
Denk hierbij ook aan het geven van voorlichting/bewustwordingssessies over preventie van ongewenst grensoverschrijdend gedrag, niet-integer handelen en het bevorderen van goed gedrag in de organisatie aan medewerkers, management èn bestuur.

Adviseren van bestuur en management

Uit een jaarlijkse rapportage zijn trends en signalen te halen over het soort meldingen, frequentie en thema’s die in de organisatie merkbaar zijn. Daarin worden ook de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en uitkomsten van eventuele medewerkertevredenheidsonderzoeken betrokken.
Tijdens het jaarlijkse gesprek met het management van de organisatie geef ik betekenis aan de uitkomsten van de jaarrapportage . Denk aan signalen over de cultuur, waarbij de vertrouwelijkheid altijd vooropstaat. Dus op geen enkele manier zijn signalen te herleiden naar medewerkers. Het geeft jou de mogelijkheid om met deze signalen aan de slag te gaan en een veilige werkomgeving te creëren.

Certificering

Als gecertificeerd vertrouwenspersoon ben ik aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen en werk ik als duo samen met Jos Jonker onder de naam Vertrouwenspiegel. Voor meer informatie over abonnementsvormen en kosten, neem contact op via h.aans@vertrouwenspiegel,nl of neem een kijkje op www.vertrouwenspiegel.nl.