Selecteren zonder vooroordelen

Weet jij hoe je kandidaten selecteert en medewerkers beoordeelt zonder vooroordelen? De beste match vind je als je selecteert zonder vooroordelen. Helaas is stereotypering onvermijdelijk. Het is een natuurlijke manier om structuur aan te brengen in de informatie die we krijgen. We passen het allemaal toe.

Vooroordelen zijn in je nadeel

Vooroordelen staan vaak in de weg om de beste werknemer te vinden. Dus ook voor werkgevers heeft stereotypering nadelen. Je wilt immers de beste persoon op de beste plaats.

Leer te selecteren zonder vooroordelen

Graag train ik je in het selecteren zonder vooroordelen. Via het College voor de Rechten van de Mens ben ik gecertificeerd trainer en geef ik sinds 2014 praktische, interactieve trainingen waarin je ogen geopend worden. Tijdens een training ligt de focus onder andere op:

 • bewustwording van stereotypen;
 • effecten van stereotypen in de praktijk;
 • het belang van discriminatievrije toegang tot het werk en een discriminatievrije werkvloer;
 • het juridisch kader en objectieve criteria bij werving en selectie.

glass-475452Voor wie is de training geschikt? 

 • Voor professionals op het gebied van HRM of P&O
  Je hoort wat de laatste wetenschappelijke inzichten zijn op het gebied van stereotypering. En krijgt praktische tools om effecten van stereotypen te verminderen.
 • Voor teamleiders, managers en iedere collega die af en toe onderdeel is van een selectiecommissie
  Je wordt je bewust van valkuilen in de beoordeling van nieuwe of bestaande collega’s. En leert hoe een selectieprocedure inclusiever kan zijn.
 • Voor studenten en docenten HRM of Personeelswetenschappen
  Je ontdekt hoe het zit met vooroordelen over groepen, inclusief jouw eigen bewuste en onbewuste stereotiepe denkbeelden.

Een praktische training

De praktische en interactieve training bestaat uit vier modules. Deze modules worden los van elkaar aangeboden of samengevoegd tot een verkorte training van een dagdeel of dag. De kosten voor deze training zijn afhankelijk van de precieze invulling en bedragen maximaal €2.320,- per training (excl. btw). Dit is inclusief het maatwerkgesprek voorafgaand aan de training en de evaluatie na afloop.

Klik hier om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek.