Werving & selectie zonder vooroordelen

Weet jij hoe je selecteert zonder vooroordelen? De beste match vind je als je selecteert zonder vooroordelen. Helaas is stereotypering onvermijdelijk. Het is een natuurlijke manier om structuur aan te brengen in de informatie, die we krijgen. We passen het allemaal toe. 

Vooroordelen zijn in je nadeel

Vooroordelen staan vaak in de weg om de beste werknemer te vinden. Dus ook voor werkgevers heeft stereotypering nadelen. Je wilt immers de beste persoon op de juiste plaats.

Leer te selecteren zonder vooroordelen

Graag train ik je in het selecteren zonder vooroordelen. Via het College voor de Rechten van de Mens ben ik trainer voor de training ‘stereotypering en discriminatie‘. Een praktische, interactieve training waarin je ogen geopend worden. Daarbij gebruik ik mijn 20 jaar lange internationale praktijkervaring in de uitzendbranche.

Voor wie is de training geschikt? 

  • glass-475452Voor docenten aan een HR- of P&O-opleiding. Je leert jouw studenten hoe ze de effecten van stereotypen op werving & selectie kunnen verminderen.
  • Voor studenten HRM of Personeelswetenschappen. Je ontdekt hoe het zit met vooroordelen over groepen, inclusief jouw eigen bewuste en onbewuste stereotiepe denkbeelden.
  • Voor professionals op het gebied van HRM of P&O. Je hoort wat de laatste wetenschappelijke inzichten zijn op het gebed van stereotypering. En krijgt praktische tools om effecten van stereotypen te verminderen.